Προγραμματισμός IC

Η PHILIFAST όχι μόνο παρέχει στους πελάτες υπηρεσίες κατασκευής και συναρμολόγησης PCB μίας στάσης, αλλά παρέχει επίσης στους πελάτες υπηρεσίες προγραμματισμού IC.

Η επαγγελματική μας ομάδα μηχανικών μπορεί να προγραμματίσει το καθορισμένο IC σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Οι πελάτες παρέχουν πλήρεις πληροφορίες εγγραφής, οδηγίες εγγραφής και εγγραφή βιβλίων εργαλείων.

Δεν υποστηρίζουμε μόνο την ηλεκτρονική εγγραφή αλλά και την εγγραφή εκτός σύνδεσης.

5